Náhradní plnění 2015

Od roku 2012 stále platí úprava zákona v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nadále tedy pro společnosti s více než 25 zaměstnanci platí povinnost zaměstnávat 4% podíl OZP. Tato legislativa vznikla za účelem podpory zaměstnanosti těchto osob a zlepšování jejich životní situace.

Možnosti plnění povinného podílu 2015

Pokud se Vás povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením týká, umožňuje Vám zákon tři možnosti jak tento podíl naplnit, je možná i jejich kombinace. První možností je přímé zaměstnávání OZP, druhou je odvod kompenzace do státního rozpočtu, za tyto finance však nezískáte žadnou službu, odvedete je tedy téměř bez užitku. Pokud nemůžete vytvářet místa pro handicapované, je pro Vás ideální třetí možnost tedy tzv. náhradní plnění. Pod pojmem náhradní plnění se rozumí odběr výrobků nebo služeb od subjektů, které zaměstnávají více než 50 % OZP.

Výhody náhradního plnění

Pokud jste se rozhodli využít služby v režimu náhradního plnění, získáte nejen špičkové služby a dostojíte povinnosti dané zákonem, ale bude pro Vás zajištěna i veškerá administrativa pro náhradní plnění 2015.

Pro poskytovatele náhradního plnění je stanoven maximální objem služeb, který může pro všechny své klienty v tomto režimu poskytnout, informujte se tedy na tuto službu včas, dokud tento limit není vyčerpán.

Služby pro náhradní plnění

Pro náhradní plnění je možné objednat všechny služby:

  • ochrana osob
  • ochrana majetku
  • úklidové práce
  • pořadatelské služby

Dle požadavků Vaší společnosti připravím vhodnou kombinaci těchto služeb, za své finance získáte hodnotné služby k zajištění chodu Vaší firmy, optimalizujete náklady a zlepšíte životní situaci osob, které si pomoc skutečně zaslouží.

Poptávkový formulář


* Povinné položky